Κύπρος Βουλευτικές Εκλογές 2011: 16η Παγκύπρια Έρευνα Πολιτικής Κουλτούρας & Εκλογικής Συμπεριφοράς

Παγκύπρια ποσοτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων σε δείγμα  1.200 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου, 23/03-04/04/2011.

Η έρευνα ήταν μια συνεργασία των εταιρειών PUBLIC ISSUE & CYMAR Market Research Ltd.
Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

Παρουσιάστηκε στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου: 11/04/2011

Τα θέματα της έρευνας:

 • Γνώμη για τις κινητοποιήσεις των Τουρκοκυπρίων
 • Ο ρόλος των κινητοποιήσεων των Τουρκοκυπρίων στη λύση του Κυπριακού
 • Γνώμη για τους Τουρκοκύπριους
 • Σχέση μεταξύ Ελληνοκυπρίων & Τουρκοκυπρίων μετά τη λύση του Κυπριακού
 • Εμπιστοσύνη στους θεσμούς της εκτελεστικής εξουσίας & την Εκκλησία
 • Εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
 • Εμπιστοσύνη στα Μέσα Ενημέρωσης
 • Εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη & το ΝΑΤΟ
 • Δημοτικότητα πολιτικών προσώπων
 • Ενδιαφέρον για την πολιτική
 • Ενδιαφέρον για τις Βουλευτικές Εκλογές
 • Παράγοντες που θα επηρεάσουν την ψήφο
 • Κριτήριο ψήφου
 • Παράσταση νίκης
 • Πρόθεση συμμετοχής στις Βουλευτικές Εκλογές
 • Πρόθεση ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές
 • Κομματική συνοχή ψηφοφόρων 2006

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: