Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Αναφορά της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής σε έρευνα της Public Issue (03/08/2010)

Τρίτη, 03 Αυγούστου 2010

Σε έκθεση της προς την ελληνική Βουλή, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, αναφέρεται σε έρευνα για την ποιότητα ζωής στο Δήμο Αθηναίων, που πραγματοποίησε το 2008 η Public Issue (Βλέπε σχετικά: “Προβλήματα, Συνθήκες διαβίωσης & Αξιολόγηση Δημοτικού Έργου στο Δήμο Αθηναίων“).

Αντικείμενο εργασιών της επιτροπής έχει οριστεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στη χώρα και των συνεπειών των διαφόρων δράσεων επ’ αυτού. Η Επιτροπή συμβάλλει συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατεβάστε εδώ την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής