Εξειδικευμένη Αναζήτηση
Βαρόμετρο της Public Issue για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Πολιτικό Βαρόμετρο 145, Ιούνιος 2015

Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue. Πραγματοποιείται από το 2004

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 11-17/6/2015. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΑΥΓΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Παρουσιάστηκε στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ: 21/6/2015

Τα θέματα της έρευνας:

1. Δείκτες οικονομικού κλίματος

2. Στάσεις απέναντι στη διαπραγμάτευση

3. Στάσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση & το Ευρώ

4. Αξιωματούχοι

5. Κυβέρνηση & Πολιτικό Σύστημα

6. Εκτίμηση εκλογικής επιρροής

Τα αποτελέσματα της έρευνας: