Εξειδικευμένη Αναζήτηση
Βαρόμετρο της Public Issue για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Η κοινή γνώμη απέναντι στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, Δεκέμβριος 2014

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.010 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 10-17/12/2014.

 

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας, Δεκέμβριος 2014

Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας: