Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή», WWF Ελλάς, Μέρος 3ο: Σπατάλη τροφίμων

Τηλεφωνική έρευνα σε αστικές περιοχές, σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 18-27/6/2013. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του WWF Ελλάς, στα πλαίσια του προγράμματος “Καλύτερη Ζωή”.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Συχνότητα σπατάλης τροφίμων
  • Βαθμός σπατάλης τροφίμων
  • Είδη τροφίμων που πετιούνται
  • Τρόποι για αποφυγή σπατάλης τροφίμων
  • Χρήση κάδου κομποστοποίησης

Τα αποτελέσματα της έρευνας: