Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή», WWF Ελλάς, 2014

Τηλεφωνική έρευνα σε αστικές περιοχές, σε δείγμα 1.009 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 11-19/6/2014. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του WWF Ελλάς, στα πλαίσια του προγράμματος “Καλύτερη Ζωή”.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Συχνότερο μέσο καθημερινών μετακινήσεων στο ΠΣΠ
  • Λόγοι μη συχνής χρήσης μέσων μαζίκης μεταφοράς στο ΠΣΠ
  • Κατοχή & αριθμός αυτοκινήτων στο νοικοκυριό στο ΠΣΠ

Τα αποτελέσματα της έρευνας: