Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή», WWF Ελλάς, 2014 Μέρος 1ο: Επαναχρησιμοποίηση, ανταλλαγή ή δωρεά αντικειμένων

Τηλεφωνική έρευνα σε αστικές περιοχές, σε δείγμα 1.009 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 11-19/6/2014. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του WWF Ελλάς, στα πλαίσια του προγράμματος “Καλύτερη Ζωή”.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Αγορά μεταχειρισμένων αντικειμένων
  • Δημογραφικά χαρακτηριστικά όσων αγόρασαν μεταχειρισμένα αντικείμενα
  • Δωρεά ή ανταλλαγή αντικειμένων
  • Δημογραφικά χαρακτηριστικά όσων έχουν ανταλλάξει αντικείμενα χωρίς χρήματα
  • Τρόπος ανταλλαγής αντικειμένων
  • Πρόθεση συμμετοχής σε ανταλλαγή αντικειμένων
  • Λόγοι μη-συμμετοχής σε ανταλλαγή αντικειμένων

Τα αποτελέσματα της έρευνας: