Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή», WWF Ελλάς, Μέρος 2ο: Θέρμανση

Τηλεφωνική έρευνα σε αστικές περιοχές, σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 18-27/6/2013. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του WWF Ελλάς, στα πλαίσια του προγράμματος “Καλύτερη Ζωή”.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Μέσο θέρμανσης την προηγούμενη χρονιά
  • Μέσο θέρμανσης παλαιότερα
  • Μέσο θέρμανσης την προηγούμενη χρονιά σε σχέση με παλαιότερα
  • Μετάβαση σε μέσο θέρμανσης
  • Οικονομική κρίση – Εξοικονόμηση χρημάτων

Τα αποτελέσματα της έρευνας: