Ειδικό Αφιέρωμα: Η κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.004 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 26/3-2/4/2015. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΑΥΓΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Παρουσιάστηκε στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ: 8/4/2015

Τα θέματα της έρευνας:

  • Βαθμός ενημέρωσης για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων της κατοχής
  • Γνώμη για την γερμανική οφειλή πολεμικών αποζημιώσεων στην Ελλάδα
  • Πιθανότητα αποπληρωμής στην Ελλάδα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων
  • Βαθμός ενημέρωσης για το ζήτημα του γερμανικού κατοχικού δανείου
  • Πιθανότητα αποπληρωμής του γερμανικού κατοχικού δανείου στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα της έρευνας: