Η κοινή γνώμη απέναντι στο «τείχος» του Έβρου

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 523 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 12-13/01/2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 16/01/2011.

Τα θέματα της έρευνας:

 • Αναγνωρισιμότητα του “τείχους-φράχτη”
 • Βαθμός ενημέρωσης για το “τείχος-φράχτη”
 • Ταύτιση κράτους με το “τείχος-φράχτη”
 • Αποτελεσματικότητα “τείχους-φράχτη”
 • Γνώμη για το κόστος του “τείχους-φράχτη”
 • Γνώμη για την ανέγερση “τείχους-φράχτη” στον Έβρο

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η ανάλυση της έρευνας από την Public Issue:

Το «τείχος» του Έβρου διχάζει την ελληνική κοινή γνώμη

Με αφορμή την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για την κατασκευή «τείχους» (φράχτη) στον Έβρο διενεργήθηκε τηλεφωνική έρευνα κοινής γνώμης από την Public Issue, για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

 • Σύμφωνα με την έρευνα της Public Issue, μόνον 1 στους 10 Έλληνες πολίτες θεωρεί τον εαυτό του «πολύ ενημερωμένο», σχετικά με το εν λόγω κατασκευαστικό έργο, ενώ 1 στους 6 (17%) «καθόλου ενημερωμένο» [βλ.διάγραμμα].
 • Οι 4 στους 10 πολίτες (39%) εκφράζουν απόλυτη συμφωνία με την κυβερνητική πρόταση, ενώ 2 στους 10 (21%) εκφράζουν απόλυτη διαφωνία [βλ.διάγραμμα].
 • Από την άλλη πλευρά, τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα, όσο και ως προς το κόστος της προτεινόμενης κατασκευής, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη. Συγκεκριμένα:
 1. Μόλις το 15% των πολιτών είναι απολύτως πεπεισμένο πως παρόμοια μέτρα είναι δυνατόν να εμποδίσουν το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ελλάδα, ενώ αθροιστικά («σίγουρα μπορούν» + «μάλλον μπορούν»), αποτελεσματικό θεωρείται το μέτρο από το 55% των ερωτηθέντων, έναντι 43%, που δεν δείχνει να μην έχει πεισθεί [βλ.διάγραμμα].
 2. Λιγότεροι από τους μισούς πολίτες (46%) πιστεύουν ότι η κατασκευή του «τείχους» είναι έργο «εντελώς απαραίτητο, ανεξαρτήτως κόστους» και αντιστρόφως, 4 στους 10 (40%) δέχονται την άποψη ότι το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου έργου είναι «δυσβάσταχτο για τη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας» [βλ.διάγραμμα].
 • Ενδιαφέρον, παρουσιάζει επίσης και το γεγονός ότι η έννοια του «τείχους/φράχτη» είναι εξαιρετικά αρνητικά φορτισμένη στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Ταυτίζεται δε, κατά σειρά κατάταξης, είτε με τη διαίρεση της Γερμανίας (το «τείχος του Βερολίνου»), σε ποσοστό 53%, είτε γενικά με την ψυχροπολεμική διαίρεση δυτικού/ανατολικού μπλοκ (20%), είτε με τη διχοτόμηση της Κύπρου (18%). Η διερεύνηση των κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με αυτό το ζήτημα, υποδηλώνει, επομένως, ότι στην παρούσα συγκυρία δεν έχει κυριαρχήσει στην ελληνική γνώμη η λεγόμενη «κουλτούρα διαχωρισμού» [βλ.διάγραμμα].