Η ποιότητα ζωής στο Βόλο σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 406 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 09-11/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 28/06/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στο Βόλο

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στο Βόλο

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη του Βόλου

Το μέλλον του Βόλου

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Βόλου

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στο Βόλο


Η παρουσίαση της έρευνας: