Πολιτικό Βαρόμετρο, Ιούλιος 2017 – Προσδοκίες για την κατάσταση της οικονομίας & για την προσωπική οικονομική κατάσταση

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 13-26/7/2017.

Οι προσδοκίες για την κατάσταση της οικονομίας της χώρας βελτιώνονται, οι προσδοκίες για τα οικονομικά του νοικοκυριού όχι

Η νέα προσφυγή της ελληνικής κυβέρνησης, για δανεισμό στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και η γενικότερη κυβερνητική ρητορική περί «τέλους της κρίσης» αντανακλάται -στο επίπεδο της κοινής γνώμης- σε μια σημαντική κάμψη των αρνητικών κοινωνικών προσδοκιών, σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας, στο χρονικό διάστημα των επόμενων 12 μηνών.


Βεβαίως, οι κοινωνικές προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας παραμένουν αρνητικές. Στη μέτρηση του Πολιτικού Βαρόμετρου Ιουλίου, 56% των πολιτών εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας, μέσα στους επόμενους 12 μήνες «θα χειροτερεύσει». Ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 2016, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν σημαντικά υψηλότερο και προσέγγιζε το 72% (Διάγραμμα). Επιπλέον, η «λιγότερη απαισιοδοξία» που καταγράφεται, δεν αποβαίνει υπέρ της αισιόδοξης εκτίμησης για τα οικονομικά της χώρας –μόλις 16% πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί- αλλά υπέρ της στασιμότητας 27% (έναντι 17% πριν από ένα χρόνο, Ιούλιος 2016 – βλέπε Διάγραμμα).


Η μικρή ανάκαμψη που παρατηρείται στις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης, σχετικά με τις προοπτικές της οικονομίας, δεν δείχνει –προς το παρόν- να συνοδεύεται και από ελάχιστη ανάκαμψη των κοινωνικών προσδοκιών για τα προσωπικά οικονομικά (τα οικονομικά του νοικοκυριού). Πράγματι, στο Πολιτικό Βαρόμετρο του Ιουλίου, μόλις το 6% των ερωτηθέντων, (όπως και ένα χρόνο πριν – Ιούλιος 2016) αναμένει βελτίωση της προσωπικής οικονομικής κατάστασης τους επόμενους 12 μήνες (βλέπε Διάγραμμα). Από την άλλη πλευρά, η παρατηρούμενη –για πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο- μείωση των αρνητικών εκτιμήσεων («επιδείνωση», 59%, έναντι 67% ένα χρόνο πριν)- μεταβάλλεται υπέρ των εκτιμήσεων για «στασιμότητα» (35%, έναντι 27% τον Ιούλιο του 2016).