Πολιτικό Βαρόμετρο, Ιούλιος 2017 – Στάσεις απέναντι στο Ευρώ και στη Δραχμή

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 13-26/7/2017.

Ευνοϊκότερα αντιμετώπιζει σήμερα η ελληνική κοινή γνώμη το ευρώ, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν

Στάσεις απέναντι στο Ευρώ

  • Σχεδόν τέσσερις στους 10 Έλληνες πολίτες (37%) εκφράζουν σήμερα αρνητική γνώμη για το Ευρώ. Η συμπαγής αυτή μερίδα της κοινής γνώμης έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μιας συστηματικής τάσης διάβρωσης της κοινωνικής υποστήριξης προς το ενιαίο νόμισμα, που καταγράφεται στο εκλογικό σώμα, μετά το 2012. Η απόρριψη του ευρώ διευρύνθηκε σημαντικά σε δύο υποπεριόδους: α) Στην περίοδο από την άνοιξη του 2013, έως το Δεκέμβριο του 2014 (με μέγιστα ποσοστά της τάξης του 46-47%) και β) κατά τη διάρκεια του 2016, ενώ είχε υποχωρήσει σημαντικά στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα των εκλογών του 2015.
  • Η μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα διαχείρισης της υφιστάμενης μνημονιακής πολιτικής και η μετεξέλιξή του σε ακραιφνώς φιλοευρωπαϊκό κόμμα έχει ασφαλώς ασκήσει διόλου αμελητέα ιδεολογική επίδραση στο εκλογικό σώμα και εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, την ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης στο ευρώ, που καταγράφεται στο Πολιτικό Βαρόμετρο, τον Ιούλιο. Υπενθυμίζεται, ότι ανάλογη επίδραση στο εκλογικό σώμα είχε ασκήσει, στη δεκαετία του ’80, η φιλοευρωπαϊκή στροφή του ΠΑΣΟΚ, μετά το 1984 και η εγκατάλειψη της αντιευρωπαϊκής ρητορικής του.
  • Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής, ότι παρά το γεγονός ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα που τάσσονται διακηρυκτικά υπέρ του ευρώ συγκέντρωσαν στις τελευταίες εκλογές –αθροιστικά- ποσοστό σχεδόν 85%, η μερίδα του εκλογικού σώματος που διάκειται ευνοϊκά υπέρ του ευρώ, περιορίζεται σήμερα σε 61% (6 στους 10 πολίτες – βλέπε Διάγραμμα).

Στάσεις απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής στη δραχμή

  • Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι εκτιμήσεις, σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής στη δραχμή. Ο συγκεκριμένος δείκτης καθιερώθηκε στο Πολιτικό Βαρόμετρο της Public Issue τον Μάιο του 2011 και μετράται, έκτοτε ανελλειπώς.
  • Ενώ τον περασμένο Ιούλιο του 2016, η κοινωνική πεποίθηση ότι με επιστροφή στη δραχμή η κατάσταση στη χώρα θα ήταν «μάλλον καλύτερα» είχε προσεγγίσει το 32% (σχεδόν 1 στους 3 ερωτώμενος), το αντίστοιχο ποσοστό στη μέτρηση του Ιουλίου 2017, έχει συρρικνωθεί σε 21%, αντιπροσωπεύει δηλαδή σήμερα μόνον 1 στους 5 ερώτωμενους. Πρόκειται ασφαλώς για μια σημαντική ένδειξη της ιδεολογικής μεταστροφής του εκλογικού σώματος που προκάλεσε η μεταμόρφωση του κυβερνώντος κομματικού συνασπισμού την τελευταία διετία.