Πολιτικό Βαρόμετρο, Ιούλιος 2017 – Κατεύθυνση της χώρας

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 13-26/7/2017.

Το γενικό πολιτικό κλίμα παραμένει δυσμενές

Δύο μήνες πριν ολοκληρωθούν δύο χρόνια της δεύτερης κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, το γενικό πολιτικό κλίμα στη χώρα παραμένει ιδιαίτερα δυσμενές.
Με βάση τον καθιερωμένο δείκτη του Πολιτικού Βαρόμετρου, σχετικά με την κατεύθυνση της χώρας, που όπως είναι γνωστό αποτελεί ένα βασικό μέτρο αποτίμησης της πολιτικής συγκυρίας, οι αρνητικές εκτιμήσεις («η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση») εξακολουθούν, κατά τη διάρκεια του πρώτου επταμήνου του 2017, να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, 82% στη μέτρηση του Ιουλίου (βλέπε Διάγραμμα). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η τρέχουσα τιμή του δείκτη (Ιούλιος), δεν αποτελεί τη χειρότερη της μετεκλογικής περιόδου, 2015-2017. (Στον τρέχοντα εκλογικό κύκλο, η μέγιστη τιμή, που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, είναι το 89%). Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ένα παρόμοιο ζοφερό πολιτικό κλίμα, είναι εύκολα αντιστρέψιμο.