Πολιτικό Βαρόμετρο, Ιούλιος 2017 – Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 13-26/7/2017.