Πολιτικό Βαρόμετρο 162, Φεβρουάριος 2017 – ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά – Δεξιά

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.002 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 7-16/2/2017.

Συντηρητική ιδεολογική μετατόπιση του εκλογικού σώματος συντελείται κατά την τελευταία διετία

Με βάση την αυτοτοποθέτηση των ερωτώμενων στην κλίμακα Αριστερά/Δεξιά, η οποία -παρά τα κατά καιρούς λεγόμενα- εξακολουθεί να διατηρεί την επιστημονική και μεθοδολογική της σημασία, διαπιστώνει κανείς ότι, την τελευταία διετία, συντελείται μια αργόσυρτη, αλλά εξαιρετικά σταθερή διαδικασία ιδεολογικής μεταστροφής του εκλογικού σώματος, προς τις πολιτικά συντηρητικότερες θέσεις της κλίμακας.

Η εκλογική επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιανουάριο του 2015, που συμπυκνώθηκε στο γνωστό σύνθημα «πρώτη φορά αριστερά», σηματοδότησε στο πεδίο της ιδεολογίας την εντυπωσιακή παραταξιακή ενίσχυση της Αριστεράς. Η μετεκλογική ευφορία και η επίδραση συσπείρωσης που προέκυψε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Α’ εξαμήνου του 2015, είχαν ως αποτέλεσμα αυτή η ενίσχυση να παραμένει ενεργή σε μεγάλο βαθμό μέχρι τις δεύτερες εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Ωστόσο, από την επαύριο των τελευταίων εκλογών και ασφαλώς σε συνέχεια του ιδεολογικού σοκ του δημοψηφίσματος εκδηλώνεται η αντίθετη τάση. Έκτοτε, η ιδεολογική επίδραση της αριστεράς υποχωρεί σταθερά, με αποτέλεσμα, για πρώτη φορά, στη μέτρηση του Πολιτικού Βαρόμέτρου της Public Issue τον Φεβρουάριο, οι αυτοτοποθετούμενοι στις θέσεις «Αριστερά» και «Κεντρο-Αριστερά» της σχετικής κλίμακας (35%), να έχουν εξισορροπηθεί από το τμήμα του εκλογικού σώματος που αυτοτοποθετείται στις θέσεις «Κεντρο-Δεξιά» και «Δεξιά» (35%). Η συντηρητική ιδεολογική μετατόπιση που συντελείται στο εκλογικό σώμα διακρίνεται ευκρινώς και στο δεύτερο διάγραμμα, που απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη του μέσου όρου της κλίμακας 1-5.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί και το μερίδιο των εκλογέων που τείνει να απαξιώνει την ιδεολογική-πολιτική διαίρεση Αριστεράς/Δεξιάς, το οποίο έχει αυξηθεί, μετά το Δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015 και σήμερα προσεγγίζει το 12%. Το ποσοστό αυτό εκπροσωπεί περίπου 1 στους  8 πολίτες (που συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις). Είναι δε γνωστό ιστορικά, ότι η τάση κοινωνικής αποπολιτικοποίησης ευνοεί πάντοτε τη δεξιά ή και την άκρα δεξιά, ποτέ την αριστερά, που ως παράταξη έχει ταυτιστεί με την πολιτική και όχι την τεχνο-πολιτική.

1