Πολιτικό Βαρόμετρο 119 – Ειδικό θέμα 1: Η κυπριακή κρίση

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.033 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 5-9/4/2013.

Παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ: 11/4/2013

Τα θέματα του αφιερώματος:

  • Γνώμη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κυπριακής κρίσης στην Ελλάδα
  • Γνώμη για ενδεχόμενη αποχώρηση της Κύπρου από την Ευρωζώνη
  • Γνώμη για την πιθανότητα αποχώρησης της Κύπρου από την Ευρωζώνη
  • Γνώμη για τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου

Τα αποτελέσματα: