Η ποιότητα ζωής στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας σήμερα

Τηλεφωνικές έρευνες στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σε συνολικό δείγμα 4.519 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 08-21/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 24/05/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Σύνθετος Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στις Μεγάλες Πόλεις της Ελλάδας

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στις μεγάλες πόλεις

Κοινωνικές αντιλήψεις για τη ζωή στις μεγάλες πόλεις

Μεταφορικό Μέσο & Ανακύκλωση

Η παρουσίαση της έρευνας: