Η ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 502 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 19-21/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 26/07/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στη Θεσσαλονίκη

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στη Θεσσαλονίκη

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Το μέλλον της Θεσσαλονίκης

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλονίκη


 Η παρουσίαση της έρευνας: