Έρευνα για την κλιματική αλλαγή – 2008

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τα θέματα της έρευνας:

 • Βαθμός ενημέρωσης για τις κλιματικές αλλαγές
 • Που οφείλονται οι κλιματικές αλλαγές
 • Βαθμός επηρεασμού της Ελλάδας από τις κλιματικές αλλαγές
 • Το σημαντικότερο πρόβλημα λόγω της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα
 • Τομέας με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις λόγω κλιματικών αλλαγών στην Ελλάδα
 • Ευθύνη για τις κλιματικές αλλαγές
 • Εμπιστοσύνη στην ενημερωση για τις κλιματικές αλλαγές
 • Αποτελεσματικότητα για τις κλιματικές αλλαγές
 • Επίπεδο λήψης μέτρων
 • Λήψη μέτρων στην Ελλάδα
 • Σημαντικότητα μη-κυβερνητικών οργανώσεων για την επίλυση του προβλήματος των κλιματικών αλλαγών
 • Γνώμη για τη συνεργασία περιβαλλοντικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων & επιχειρήσεων
 • Τρόποι αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών
Περισσότερα...

Οικολογικό Βαρόμετρο Νο2

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

 •  Αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα
 • Τα σημαντικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Περισσότερα...

Οικολογικό Βαρόμετρο: Οι Έλληνες και το Περιβάλλον – Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες;

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργία με τη WWF.

Τα θέματα της έρευνας:

 • Η πρόσληψη της έννοιας του περιβάλλοντος
 • Συγκριτική αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στον πλανήτη και στην Ελλάδα
 • Κοινωνική ευθύνη για το περιβάλλον
 • Οικολογική αυτοσυνείδηση;
 • Οικολογικό αποτύπωμα
Περισσότερα...