Η Ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στον Εμφύλιο Πόλεμο 1946 – 1949

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Τα θέματα της έρευνας:

 • Βαθμός πληροφόρησης για τον Εμφύλιο Πόλεμο
 • Ενδιαφέρον για την ιστορία του Εμφυλίου Πολέμου
 • Γνώμη για το ρόλο του σχολικού μηχανισμού, στην ενημέρωση
 • Εξωσχολικές πηγές ενημέρωσης, σχετικά με τον Εμφύλιο Πόλεμο
 • Περιοχή που υπέστη τα μεγαλύτερα πλήγματα από τον Εμφύλιο Πόλεμο
 • Αναγνωρισιμότητα των σημαντικότερων προσώπων του Εμφυλίου Πολέμου
 • Δημοτικότητα σημαντικών προσώπων του Εμφυλίου
 • Γνώμη για την ευθύνη του Εμφυλίου Πολέμου
 • Ευθύνη των ξένων χωρών για τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο
 • Γνώμη για τη δυνατότητα αποτροπής του Εμφυλίου Πολέμου
 • Αναγνωρισιμότητα του “Παιδομαζώματος”
 • Γνώμη για το “Παιδομάζωμα”
 • Γνώμη για τις ακρότητες στον Εμφύλιο Πόλεμο
 • Γνώμη για την έκβαση του Εμφυλίου
 • Γνώμη για τις συνέπειες του Εμφυλίου
 • Γνώμη για τη σχέση των σημερινών πολιτικών κομμάτων με τον Εμφύλιο
 • Ταύτιση με την παράταξη του Εμφυλίου
 • Ύπαρξη θυμάτων του Εμφυλίου στην οικογένεια
Περισσότερα...