Τέσσερα σενάρια εκλογικής γεωγραφίας για τη 16η Σεπτεμβρίου

Από την ιστορική παρατήρηση της κομματικής επιρροής κατά ελάσσονα εκλογική περιφέρεια, στις τέσσερις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις (1993, 1996, 2000 και 2004), προκύπτει το ακόλουθο συμπέρασμα: Κατά κανόνα, ανάμεσα στο εθνικό ποσοστό κάθε κόμματος (το ποσοστό στο σύνολο της επικράτειας) και τα ποσοστά που λαμβάνει σε κάθε ελάσσονα περιφέρεια, υφίσταται μια συστηματική σχέση. Επομένως, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, με βάση το αναμενόμενο εθνικό ποσοστό κάθε κόμματος είναι δυνατόν να προβλεφθεί, ο νικητής στις 56 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, η αναμενόμενη εκλογική επιρροή και οι έδρες κάθε κόμματος κατά περιφέρεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η στατιστική αυτή μέθοδος προέβλεψε με μεγάλη επιτυχία το νικητή στις 54 από τις 56 εκλογικές περιφέρειες των εκλογών του 2004

Περισσότερα...

Εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004: Τα σενάρια των εδρών

Ανάλυση των

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ και ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ*

Κατά βάση τρεις παράγοντες θα προσδιορίσουν την κατανομή των εδρών, που θα προέλθει από το εκλογικό αποτέλεσμα της 7ης Μαρτίου. Πρώτον, το αθροιστικό ποσοστό των δύο κομμάτων της διακυβέρνησης (το ποσοστό του δικομματισμού), δεύτερον, η μεταξύ τους διαφορά («η ψαλίδα» πρώτου/δεύτερου κόμματος) και τρίτον, ο αριθμός των κομμάτων που θα υπερβούν το εκλογικό κατώφλι του 3%. Τα 60 σημαντικότερα σενάρια εκλογικών συσχετισμών και τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους σε έδρες, που προκύπτουν από το συνδυσμό των τριών παραγόντων αποτυπώνονται στους σχετικούς πίνακες.

Περισσότερα...