Έρευνα Κοινής Γνώμης επί Ζητημάτων Δια Βίου Μάθησης

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 3.050 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 23/12/2010-18/01/2011. Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, με σκοπό: Αφενός, την αποτύπωση των απόψεων αλλά και της μέχρι σήμερα γνώσης και πληροφόρησης της κοινής γνώμης για …

Περισσότερα...