Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 534 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 08-09/09/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 13/09/2009.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:


Η παρουσίαση της έρευνας: