Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.031 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 03-13/11/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 28/02/2010.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Οι σημερινές κοινωνικές αξίες των Ελλήνων

Το φύλο των κοινωνικών αξιών

Ηλικία & κοινωνικές αξίες

Οι κοινωνικές αξίες της αριστεράς & της δεξιάς

Κοινωνικές αξίες: Η επίδραση της εκπαίδευσης

Θρησκεία & κοινωνικές αξίες

Η παρουσίαση της έρευνας: