Οι Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στο ζήτημα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας & τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 509 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 03-04/04/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 06/04/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: