Η ποιότητα ζωής στις Σέρρες σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 401 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 18-19/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 21/06/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στις Σέρρες

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στις Σέρρες

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη των Σερρών

Το μέλλον των Σερρών

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Σερρών

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στις Σέρρες


Η παρουσίαση της έρευνας: