Άγουν ή άγονται οι πολίτες; (Σχόλιο)

Σχόλιο

του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Όντας μια μορφή εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, ένα επιστημονικό εργαλείο, οι δημοσκοπήσεις κατά βάση απηχούν τις απόψεις της κοινής γνώμης. Πολλές φορές, ωστόσο, τα ΜΜΕ και τα πολιτικά κόμματα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν προπαγανδιστικά τις δημοσκοπήσεις για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Αυτό είναι ένα φαινόμενο αρνητικό, που όμως δε συμβαίνει παντού αλλά έχει ιστορική αναφορά. Εξαρτάται δηλαδή από διάφορους παράγοντες, όπως τα πόσο ισχυρά είναι τα ΜΜΕ σε μια χώρα, πόσο ισχυρό είναι το κομματικό σύστημα, τι παραδόσεις υπάρχουν, ποιά πολιτική κουλτούρα κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα αρνητικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει διαρκώς να αντιμετωπίζεται και να καταπολεμείται. Γι’ αυτό το θέμα πιστεύω πως υπάρχει μια τριπλή ευθύνη: φέρουν ευθύνη οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες κάνουν τις έρευνες και οι οποίες έχουν ευθύνη να τις πραγματοποιούν σωστά – χωρίς να υποκύπτουν στον πειρασμό ή στην πολιτική σκοπιμότητα. Ευθύνη έχουν επίσης τα κόμματα και οι πολιτικοί για να μην μπαίνουν στον πειρασμό να χρησιμοποιούν προπαγανδιστικά τις έρευνες. Τέλος, τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν – πιστεύω – τα ΜΜΕ, τα οποία δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και τα οποία δίνουν αυτήν τη μεγάλη ισχύ στις δημοσκοπήσεις, ακριβώς επειδή τις κάνουν είδηση.

Το σχόλιο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ο ΠΟΛΙΤΗΣ (25/11/2007)