Η παρουσία των προσφύγων διχάζει – Οκτώβριος 2015

46%

Το ποσοστό των πολιτών που θεωρεί ότι "απειλείται" από την παρουσία των προσφύγων στην Ελλάδα, είναι ίδιο με το ποσοστό των πολιτών που θεωρεί ότι "δεν απειλείται".

6