Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Ανασχηματισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 2010

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 522 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 08-09/09/2010. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 12/09/2010.

Τα θέματα της έρευνας:

 • Εντύπωση από τον κυβερνητικό ανασχηματισμό
 • Σύγκριση επίδρασης: Ανασχηματισμοί 2006, 2009 & 2010
 • Γνώμη για την αναγκαιότητα του κυβερνητικού ανασχηματισμού
 • Εκτίμηση για την επίδραση του ανασχηματισμού στην απόδοση της κυβέρνησης
 • Αξιολόγηση νεοεισερχόμενων υπουργών
 • Αξιολόγηση παραμενόντων υπουργών
 • Γνώμη για την απομάκρυνση της υπουργού, Κ.Μπατζελή
 • Γνώμη για την ενίσχυση της θέσης του Γιώργου Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ
 • Σύγκριση ανασχηματισμών 2009 & 2010
 • Γνώμη για την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό
 • Κυβερνητικές προτεραιότητες μετά τον ανασχηματισμό

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: