Έρευνα-στις-εκδοτικές-επιχειρήσεις-για-την-χαρτογράφηση-της-επιχειρηματικής-δραστηριότητας-του-κλάδου
Έρευνα στις εκδοτικές επιχειρήσεις για την χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κλάδου

Ποσοτική έρευνα στις εκδοτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στη βάση του ΟΣΔΕΛ.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)

Η συλλογή των αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων υλοποιήθηκε από τον ΟΣΔΕΛ, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2020

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Κεφάλαιο Α: Βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων

Κεφάλαιο Β: Βιβλιοπαραγωγή

Β1: Όγκος

Β2: Χαρακτηριστικά

Β3: Χρήση ψηφιακής εκτύπωσης

Κεφάλαιο Γ: Πωλήσεις – Έσοδα

Κεφάλαιο Δ: Διαφημιστική Δαπάνη

Κεφάλαιο Ε: Διαδικασίες εκδοτικής δραστηριότητας

Κεφάλαιο ΣΤ: Εθνική Πολιτική Βιβλίου