Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Public Issue Contact Center

Περιγραφή του Συστήματος Public Issue Contact Center

Ένας συνδυασμός από ανεξάρτητα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και καλά τεκμηριωμένων συνδετικών προγραμμάτων (γέφυρες), τα οποία αναπτύχθηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο έργο, έχουν δημιουργήσει το Public Issue Contact Center.
Στο σύστημα, που αναπτύχθηκε εξ΄ολοκλήρου, από το τμήμα IT της εταιρείας, έχει ενσωματωθεί η μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία της. Επιπλέον, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν, όχι μόνο οι σημερινές ανάγκες ενός ερευνητικού οργανισμού, αλλά οι παράμετροι, οι διαδικασίες και οι τεχνολογίες, που θα επιτρέψουν στο Public Issue Contact Center, μελλοντικά, να διευρύνει τις δυνατότητες της συλλογής δεδομένων, που επιτρέπει η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη.

Contact Center img3Βασικό στοιχείο του συστήματος Public Issue Contact Center αποτελεί η σουίτα εφαρμογών VICIdial. Μπορεί να λειτουργήσει ως σύστημα αυτόματης κατανομής κλήσεων (ACD automated call distribution), για εισερχόμενες κλήσεις, ή για χρήστες διεκπεραίωσης καμπάνιας (Campaign closer agents), οι οποίοι υλοποιούν καμπάνιες εξερχόμενων κλήσεων. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από απομακρυσμένους χρήστες (remote users), ή ακόμη και από μετακινούμενους χρήστες (mobile users), οι οποίοι διαθέτουν, απλώς, ένα τηλέφωνο. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σύστημα, το οποίο πραγματοποιεί και μεταβιβάζει καθαρές κλήσεις, σε ένα άλλο εξωτερικό τηλεφωνικό σύστημα.

Το Public Issue Contact Center παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης, χωρίς οποιοδήποτε γεωγραφικό περιορισμό. Έτσι, παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης εκστρατειών, με χαμηλή χρέωση, σε οποιαδήποτε χώρα και συνεργασίας, με απομακρυσμένα Call Centers, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Σήμερα, υπάρχουν, διεθνώς, περίπου 400 αντίστοιχες εγκαταστάσεις, σε 40 χώρες.

Το Public Issue Contact Center ολοκληρώνεται με την εφαρμογή Limesurvey, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής τηλεφωνικών ερευνών και του vtiger CRM το οποίο συνιστά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών.

Μοντέλο ανοιχτού κώδικα

Το Public Issue Contact Center βασίζεται στις αρχές του ανοιχτού κώδικα (open source). Σε ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα, ο πελάτης δεν αγοράζει μόνο την άδεια χρήσης ενός συστήματος, αλλά αποκτά, ταυτοχρόνως, πλήρη δικαιώματα στον κώδικα του συστήματος, ο οποίος επίσης του παρέχεται. Δεν υπάρχουν άδειες χρήσης, οι οποίες να τον εμποδίζουν στην επέκτασή του. Το μόνο κόστος για τον πελάτη είναι οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και υποστήριξης του συστήματος.
Από τεχνική άποψη, ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα δίνει στον πελάτη την ανεξαρτησία και την δύναμη να μην εξαρτάται από κανένα προμηθευτή. Επίσης, το συγκεκριμένο σύστημα υποστηρίζεται, άμεσα, από έμπειρους μηχανικούς λογισμικού, είτε στο χώρο της εγκατάστασης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε εξ αποστάσεως. Όλοι οι μηχανικοί της εταιρείας βρίσκονται εντός της επικράτειας και όχι σε τρίτη χώρα, ή στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, με διαφορά πολλών ωρών στην εργάσιμη ημέρα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος

Online Demo Συστημάτων

Στην ιστοσελίδα κάθε επιμέρους πλατφόρμας, που χρησιμοποιείται στο σύστημα Public Issue Contact Center, παρέχεται online επίδειξη:

Η Public Issue παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης για τις παραπάνω πλατφόρμες

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών, ή για επίδειξη του ολοκληρωμένου συστήματος, σε πραγματικές συνθήκες, στις εγκαταστάσεις μας, επικοινωνήστε μαζί μας.