Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Τμήμα Γραμματείας

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα Προσόντα:

*Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Αποστολή βιογραφικών εδώ με την ένδειξη “Για τη θέση της Γραμματείας”.