Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 509 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 03/09/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 06/09/2009.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: