Η κοινή γνώμη απέναντι στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, Δεκέμβριος 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.010 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 10-17/12/2014.

 

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας, Δεκέμβριος 2014

Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας:

  • Ενδιαφέρον για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας
  • Γνώμη για το ενδεχόμενο εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας

Τα αποτελέσματα της έρευνας: