Πρώτη Μετεκλογική Έρευνα Βουλευτικών Εκλογών 4ης Οκτωβρίου 2009

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 539 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 07-08/10/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 11/10/2009.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

gallery

Η παρουσίαση της έρευνας: