Δημοσκοπήσεις και Ευρωεκλογές

Ανάλυση του

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Το μειωμένο ενδιαφέρον για τις δημοσκοπήσεις που επέδειξαν τα ΜΜΕ αυτήν την φορά, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι συνέβη στις περασμένες Βουλευτικές εκλογές δεν οφείλεται μόνον στο πραγματικό γεγονός της περιορισμένης σημασίας των επερχόμενων Ευρωεκλογών. Η ακραία χειραγωγική χρήση των δημοσκοπήσεων που επιχειρήθηκε και κυρίως (και ευτυχώς) η παταγώδης αποτυχία της, αποτέλεσε «τραυματική εμπειρία» για την πλειοψηφία των Μέσων και των δημοσιογράφων. Ίσως, η προσεκτικότερη και λιγότερο προπαγανδιστική αντιμετώπιση των ερευνών, εφεξής, να συνιστά μια άκρως ευεργετική επίπτωση του «παθήματος».Το αντίστοιχο ευρωεκλογικό κύμα ερευνών, που έληξε την περασμένη Παρασκευή επιδεικνύει, σε πλήρη διαφοροποίηση από το αντίστοιχο των Βουλευτικών, εντυπωσιακή σύγκλιση. Η σύγκριση των 14 πανελλαδικών δημοσκοπήσεων πρόθεσης ψήφου που δημοσιοποίηθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα δίδεται στο σχετικό πίνακα. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι μετά την επιτυχή της δοκιμή στις Βουλευτικές, αυτή τη φορά η χρήση της τηλεφωνικής μεθόδου για την καταμέτρηση της πρόθεσης ψήφου, φαίνεται να υιοθετείται από περισσότερες εταιρείες. Ως προς την εκτίμηση των βασικών τάσεων του εκλογικού σώματος, όλες ανεξαιρέτως οι έρευνες και μάλιστα ανεξαρτήτως μεθόδου, δείχνουν να συγκλίνουν στα εξής: 1) Διατηρείται το σαφές προβάδισμα της ΝΔ, 2) Διευρύνεται η απόσταση πρώτου/δεύτερου κόμματος, σε σύγκριση με τις περασμένες Βουλευτικές, 3) το ποσοστό του δικομματισμού δείχνει να παραμένει, σε ποσοστά μάλλον υψηλά για Ευρωεκλογές, 4) Ενισχύονται, όχι όμως θεαματικά, τόσο τα κόμματα της Αριστεράς, περισσότερο το ΚΚΕ, όσο και το νεοπαγές ΛΑΟΣ. Ωστόσο, υπάρχουν και δύο κρίσιμες παράμετροι της εκλογικής αναμέτρησης, για τις οποίες οι διαθέσιμες δημοσκοπήσεις δεν παρέχουν ασφαλείς εκτιμήσεις: α) το ποσοστό της αναμενόμενης αποχής και β) η ψήφος προς τα «μικρά-ανεπίσημα» κόμματα. Αυτές οι τάσεις, που συνήθως αποκρυσταλλώνεται την τελευταία στιγμή, είναι δυνατόν να διαφοροποιήσουν, μερικές φορές μάλιστα και να ανατρέψουν, τις προεκλογικές εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων.

Ο πίνακας του άρθρου:

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (30/05/2004), με τίτλο: “Συγκλίνουν όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις”