Αξιολόγηση των Υπουργών της Κυβέρνησης & των Στελεχών της Αντιπολίτευσης

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 846 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 18-21/01/2010. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 24/01/2010.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Αναγνωρισιμότητα των Υπουργών της Κυβέρνησης
  • Αξιολόγηση των Υπουργών της Κυβέρνησης
  • Αξιολόγηση των Κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, 2003 – 2010
  • Αξιολόγηση των Υπουργών της Κυβέρνησης κατα ψήφο στις Β2009
  • Καλύτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σήμερα
  • Καλύτερο στέλεχος της ΝΔ σήμερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: