Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας, Μάρτιος 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.015 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 4-10/3/2014. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ.

Η Μεθοδολογία της εκτίμησης

Τι είναι η “εκτίμηση εκλογικής επιρροής” της Public Issue

Παρουσιάστηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 13-15/3/2014

Τα θέματα της Έρευνας:

1. Αξιωματούχοι

 • Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών
 • Καταλληλότερος πρωθυπουργός

2. Διακυβέρνηση & Πολιτικά κόμματα

 • Ικανοποίηση από τη λειτουργία της κυβέρνησης & της αντιπολίτευσης
 • Καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα
 • Δημοτικότητα πολιτικών κομμάτων
 • Καλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης

3. Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές 2014

 • Αναγνωρισιμότητα Δημοτικών/ Περιφερειακών εκλογών & Ευρωεκλογών
 • Ενδιαφέρον για τις Δημοτικές/ Περιφερειακές εκλογές
 • Πρόθεση συμμετοχής στις Δημοτικές/ Περιφερειακές εκλογές
 • Γνώμη για την επιτυχία του σχεδίου Καλλικράτης
 • Ωφέλεια από το σχέδιο Καλλικράτης

4. Ευρωεκλογές 2014

 • Ενδιαφέρον για τις Ευρωεκλογές
 • Πρόθεση συμμετοχής στις Ευρωεκλογές
 • Γνώμη για την αποχή στις εκλογές του 2014
 • Παράσταση νίκης στις Ευρωεκλογές
 • Πρόθεση ψήφου Ευρωεκλογών
 • Πρόθεση ψήφου Ευρωεκλογών κατά πρόθεση συμμετοχής στις Ευρωεκλογές
 • Πρόθεση ψήφου Ευρωεκλογών κατά ετεροδημότες – ομοδημότες
 • Πολιτική προέλευση των σημερινών ψηφοφόρων του νέου κόμματος “Το Ποτάμι” στις Ευρωεκλογές
 • “Το Ποτάμι” – Δημογραφικά χαρακτηριστικά δυνητικών ψηφοφόρων στις Ευρωεκλογές

5. Βουλευτικές εκλογές

 • Γνώμη για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών
 • Αναγκαιότητα διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών
 • Παράσταση νίκης βουλευτικών εκλογών
 • Εκτίμηση εκλογικής επιρροής βουλευτικών εκλογών

Τα αποτελέσματα της έρευνας: