Η ποιότητα ζωής στην Πάτρα σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 502 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 16-17/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 19/07/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στην Πάτρα

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στην Πάτρα

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη της Πάτρας

Το μέλλον της Πάτρας

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Πάτρας

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στην Πάτρα


Η παρουσίαση της έρευνας: