Το 8ο Συνέδριο δεν μετέβαλε την αρνητική εικόνα της αξιωματικής Αντιπολίτευσης

Ανάλυση του
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Στην ιστορία των πολιτικών κομμάτων υπάρχουν συνέδρια, που αποτέλεσαν τομή και άλλα, που πέρασαν απαρατήρητα. Συνέδρια, που ανέτρεψαν τα δεδομένα και άσκησαν καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις και άλλα, που απλώς αναπαρήγαγαν ή και επιτάχυναν την κρίση των κομματικών οργανισμών. Χωρίς αμφιβολία, το πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ συγκαταλέγεται στα δεύτερα. Αν και το συνέδριο έγινε «ορατό» από την κοινή γνώμη (7 στους 10 ερωτηθέντες είδαν ή άκουσαν για αυτό στα ΜΜΕ – διάγραμμα 1), μόλις το 17%, εξ αυτών, δηλαδή λιγότερο από το 1/5 του εκλογικού σώματος αποκόμισε θετική εικόνα από αυτό, ενώ σχεδόν οι μισοί πολίτες (52%) εκφράζονται για αυτό είτε αρνητικά, είτε αδιάφορα (διάγραμμα 2). Η εξαιρετικά περιορισμένη επίδραση που είχε το πρόσφατο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ συνάγεται και από το γεγονός, ότι μόνον ο 1 στους 4 εκλογείς (27% – διάγραμμα 3) εκτιμά ότι το Συνέδριο θα ασκήσει, μελλοντικά, θετική επίδραση στην εν γένει εικόνα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Οι προηγούμενες ενδείξεις μόνο δυσοίωνες για τις προοπτικές ανάκαμψής της μπορεί να χαρακτηριστούν. Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ως κόμματος διακυβέρνησης συνεχίζει να αποδομείται. Οι κοινωνικές προσδοκίες για επάνοδό του στην εξουσία απομακρύνονται. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι ο 1 στους 2 πολίτες (51% – διάγραμμα 4), θεωρεί σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ, για να είναι έτοιμο να αναλάβει εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας, θα χρειαστεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζετο τον περασμένο Νοέμβριο, δηλαδή πριν από μόλις τέσσερις μήνες σε 39% (βλέπε σχετικό διάγραμμα).

Βαθύτατα διαιρεμένο κόμμα

Από την πλευρά της εκλογικής του βάσης, το ΠΑΣΟΚ παραμένει και μετά το πρόσφατο Συνέδριο ένα βαθύτατα διαιρεμένο κόμμα. Τόσο η απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη σύνθεση του πολιτικού Συμβουλίου (σε ποσοστό 55%), όσο και η πρόταση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ (61%) φαίνεται να έχουν πλειοψηφική αποδοχή από τους οπαδούς του κόμματος. Ωστόσο, οι προηγούμενες θετικές, για τη σημερινή ηγεσία του, διαπιστώσεις δεν αρκούν για να ανατρέψουν την παγιωμένη ιδεολογική και πολιτική διχοτόμησή του. Τα σχετικά ευρήματα είναι συγκλίνοντα:

  1. Μόλις 37% των οπαδών του (ούτε 4 στους 10) αποκόμισε θετική εικόνα για το συνέδριο του κόμματος.
  2. Λιγότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους του, 47%, πιστεύουν ότι μετά το συνέδριο η εικόνα του κόμματος θα βελτιωθεί (διάγραμμα 5).
  3. Η κομματική αυτοπεποίθησή του παραμένει σοβαρά κλονισμένη. Μόλις το 42% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι έτοιμο να ξανακυβερνήσει μέσα στην επόμενη διετία (διάγραμμα 6).
  4. Τέλος, το 45% εξακολουθεί να συμφωνεί με την άποψη ότι «χρειάζεται σήμερα να αλλάξει αρχηγό» (διάγραμμα 7).

Τα διαγράμματα του άρθρου:

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (23/03/2008) με τίτλο: “ΠΑΣΟΚ: καμία αλλαγή μετά το συνέδριο”

Η σχετική έρευνα