Αφιέρωμα: ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 819 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 4-7/10/2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσίευση στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 16/10/2011

Τα θέματα της έρευνας:

 • Αξιολόγηση της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ
 • Αξιολόγηση σημαντικών γεγονότων & θεσμικών αλλαγών στις περιόδους διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
 • Η σημασία των εκλογών του 1981
 • Αξιολόγηση Α.Παπανδρέου, Κ.Σημίτη & Γ.Παπανδρέου: Σύγκριση των πρωθυπουργών της μεταπολίτευσης
 • Καλύτερη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
 • Έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ από το 1974
 • Κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ σήμερα
 • Καλύτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σήμερα
 • Γνώμη για τη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας
 • Θετικά & αρνητικά της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
 • Καλύτερη περίοδος του ΠΑΣΟΚ κατά τομέα διακυβέρνησης
 • Χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ κατά περίοδο διακυβέρνησης
 • Τοποθέτηση των Α.Παπανδρέου, Κ.Σημίτη, Γ.Παπανδρέου & του ΠΑΣΟΚ στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε pdf

Η παρουσίαση της έρευνας: