Η εικόνα του κομματικού συστήματος σήμερα: Δημοτικότητα & χαρακτηριστικά των πολιτικών κομμάτων, Σεπτέμβριος 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.008 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 15-23/9/2014. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ.

Παρουσιάστηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 29/9/2014

Τα θέματα της Έρευνας:

1. Δημοτικότητα πολιτικών κομμάτων

  • Δημοτικότητα πολιτικών κομμάτων
  • Δημοτικότητα Νέας Δημοκρατίας & ΣΥΡΙΖΑ

2. Χαρακτηριστικά πολιτικών κομμάτων

  • Χαρακτηριστικά εικόνας: Σύγκριση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ
  • Σημαντικότερο χαρακτηριστικό της εικόνας κάθε κόμματος
  • Εγγύτητα με κοινωνικές ομάδες
  • Ο αντικομματισμός σήμερα, 2014

Τα αποτελέσματα της έρευνας: