Χαρακτηριστικά προσωπικότητας πολιτικών αρχηγών

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1190 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 23-26/09/2008.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 28/09/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: