Νόμος & Τάξη ή Δικαιώματα & Ελευθερίες;

44%

θεωρεί την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σημαντικότερη από την εφαρμογή του νόμου και της τάξης

3.JPG

Η σχετική έρευνα