Πολιτικό Βαρόμετρο 94, Σεπτέμβριος 2011

Το Πολιτικό Βαρόμετρο 94 (Σεπτέμβριος 2011),  θα παρουσιαστεί, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011, στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.