Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 512 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 4/12/2008.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 07/12/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση του Βαρόμετρου: