Η κοινή γνώμη απέναντι στην μεταπολίτευση

Πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες, σε δείγμα 800 ατόμων. Πραγματοποιηθήκαν τον Δεκέμβριο του 2007 και τον Οκτώβριο του 2011.

Τα κεφάλαια των ερευνών:

  • Αξιολόγηση των σημαντικών γεγονότων & των θεσμικών αλλαγών στη μεταπολίτευση
  • Αξιολόγηση των τομέων της Διακυβέρνησης στη Μεταπολίτευση, κατά περίοδο
  • Αξιολόγηση Εκλογών, Κυβερνήσεων & Αξιωματούχων

 Τα αποτελέσματα των ερευνών:

Αξιολόγηση των σημαντικών γεγονότων & των θεσμικών αλλαγών στη μεταπολίτευση

Αξιολόγηση των τομέων της Διακυβέρνησης στη Μεταπολίτευση, κατά περίοδο

Αξιολόγηση Εκλογών, Κυβερνήσεων & Αξιωματούχων