Η Ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στη Μεταπολίτευση, 1974-2007

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 823 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 13-16/12/2007. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε: 30/12/2007.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των σημαντικών γεγονότων & των θεσμικών αλλαγών στη μεταπολίτευση

Καλύτερη μεταπολιτευτική περίοδος, με βάση τη λειτουργία των τομέων της διακυβέρνησης

Αξιολόγηση των κοινωνικών μεταβολών στη μεταπολίτευση

Εκλογές, Αξιωματούχοι & Κυβερνήσεις στη μεταπολίτευση, 1974-2007

Η παρουσίαση της έρευνας:

Leave a Reply

Your email address will not be published.