Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 500 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 11-13/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 07/06/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στη Λάρισα

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στη Λάρισα

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη της Λάρισας

Το μέλλον της Λάρισας

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Λάρισας

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στη Λάρισα

Η παρουσίαση της έρευνας: